A programmer and geek, mostly here to be bitter and/or retweet cool stuff I found on the internet.
8 stories
·
0 followers

Watch a caterpillar turn into a butterfly, in 3D

1 Comment

What happens inside a caterpillar's cocoon? Scientists got to watch the whole process with the help of X-ray 3D scanning technology. In the video above, you can watch a caterpillar turn into a butterfly. Over the course of 16 days its breathing tubes (shown in blue) and its digestive system (shown in red) change shape and position within the body, while other structures grow from scratch.

Ed Yong has a great story to go with this, too. All about why it's important to actually watch the process happening in a single caterpillar, instead of just relying on the data scientists have collected from years of dissecting different caterpillars at different stages in the transformation.

    


Read the whole story
kofish
3297 days ago
reply
This is fantastic to watch
Göteborg
Share this story
Delete

Feminister måste sluta prata om ”starka kvinnor” och börja prata om politik.

1 Share

Ett problem jag upplever inom feminismen är fixeringen vid ”starka kvinnor”. Alla pratar om starka kvinnor. Det känns som att det handlar väldigt mycket om en liberalfeministisk grej som vunnit omåttligt stor popularitet i en massa feministiska sammanhang, såpass att till exempel Thatcher då och då hyllas för att hen var en ”stark kvinna” av människor som över huvud taget inte delar hennes värderingar.
Ja, jag kan förstå varför en är intresserad av kvinnliga förebilder och liknande, det säger såklart något väsentligt om samhället att det är betydligt ovanligare att folk har kvinnor som idoler och förebilder än män. Frågan är hur detta ska angripas. Är det verkligen en bra metod att ”lyfta fram” starka kvinnor på det sätt som många gör idag? Jag vet inte om jag tycker det.

Problemet som kan uppstå när en gör detta är att alla framgångsrika kvinnor plötsligt blir feministiska företrädare, något som ju absolut inte behöver vara fallet. Till exempel Löwengrip och Thatcher är ju utmärkta exempel på detta. Framgångsrika kvinnor som nått höga maktpositioner utan att ha en uns feminism i kroppen.

Som jag innan skrivit om så är det klart att även dessa kvinnor ska omfattas av feminismens framsteg, och de har troligen feminismen att tacka för mycket av sig framgång. Vidare är de såklart exempel på någonting positivt feminismen skulle kunna leda till; att även kvinnor kan ta plats på deras arenor. Detta gör dock inte att de på något sätt är bra feministiska företrädare. Feminism är en politisk ståndpunkt och inte likställt med att vara kvinna och ta plats i manliga rum. Ibland kan kvinnor på ledande positioner till och med vara ännu farligare för jämställdheten, eftersom de kanske inte blir lika hårt kritiserade för ofeministisk politik som män, eftersom de förutsätts ha ett intresse i den.

Feminister måste sluta prata om ”starka kvinnor” och börja prata om politik. Det är egentligen ointressant om det finns kvinnliga företagsledare och toppolitiker eller inte, så länge vi fortfarande har patriarkala strukturer i resten av samhället. Vem bryr sig om att hälften av det som sitter i regeringen är kvinnor, när det regeringen gör är att försämra villkoren för många kvinnor? Kvinnlig representation gör inte något feministiskt, men feminism leder till kvinnlig representation.

Read the whole story
kofish
3316 days ago
reply
Göteborg
Share this story
Delete

Sluta dalta med Löwengrip.

1 Comment

Okej, så Löwengrip har gjort en del jävliga korkade uttalanden kring genus och sånt på sista tiden. Det är ingenting konstigt med det, hen har alltid varit en idiot, och kommer troligen att fortsätta med detta. Löwengrip har aldrig uttalat något slags stöd till feminism eller någon typ av progressiva idéer kring något över huvud taget, hen har alltid varit en borgarbracka som drivit sina företag och pratat om att ”peppa unga tjejer” när det passar hens personliga varumärke, något som vissa har tolkat som feminism. På sista tiden har hen gjort fler reaktionära uttalanden än vanligt, men ingenting är särskilt förvånande i förhållande till hens hennes historia.

Jag förstår att det är provocerande med idioti, det tycker såklart jag också. Jag förstår också att det är upprörande att en person använder en så stor plattform för att sprida ren transfobi, något som drabbar människor väldigt hårt. Den typen av idéer är såklart ett fruktansvärt inslag i samhället som jag hoppas en dag inte ska uttryckas över huvud taget, allra minst i en av Sveriges största bloggar. Jag tycker också att det är bra och viktigt att många personer med egna erfarenheter förklarar vad detta handlar om, det är kunskap som är viktig att sprida, även om jag inte tror att Löwengrip personligen kommer att ta till sig av det.

Vad jag däremot inte begriper är hur många feminister reagerar med besvikelse kring Löwengrips uttalanden, ungefär som om en hade kunnat förvänta sig något mer av hen. Det kan en inte. Löwengrip har en position i samhället där hen har allt att förlora på feminism. Hen rör sig i manliga rum (företagsvärlden), i sammanhang som troligen är ganska höger. Att då komma och snacka om könsmaktsordning och genus och så vidare är såklart inte särskilt populärt. I sådana sammanhang är den framtoning Löwengrip har såklart väldigt framgångsrik; hen är en ”powerkvinna” som ”tar för sig” samtidigt som hen inte utgör något hot genom att utmana några slags strukturer. Att det är feministens förtjänst att hen har kunnat komma dit hen är idag, och att hen troligen kommer att tjäna ännu mer på feministiska framsteg under sitt liv, gör inte att det är smart av hen henne personligen att vara feminist. Hur rätt och riktigt feminism än är så tror jag inte att Löwengrip kommer att ägna sig åt det, inte för att hen är dum i huvudet utan för att hen har för mycket att förlora på det och för att hen blivit fostrad med borgerliga värderingar.

Sedan kan jag känna att det är lite märkligt att vilja få Löwengrip att vara feminist. Jag tänker att detta har att göra med en allmän önskan och förväntan att framgångsrika och ”starka” kvinnor ska vara feminister. Jag tycker att det är kul om dem är det, men det är ingenting jag förväntar mig. Jag tänker att feminismen klarar sig väldigt bra utan att Löwengrip är med på tåget, och jag tycker inte att vi behöver få med hen. Jag tror dessutom att även om vi fick med hen så skulle det inte nödvändigtvis vara något positivt. Jag tänker att det vore någonting dålig om Löwengrip plötsligt blev uttalad feminist och fick sitt företagande etcetera att framstå som något feministiskt relevant. Detta gör ju folk redan på löpande band, alltså talar om ”starka kvinnor”, kvinnors företagande och så vidare. Jag tycker inte att det behövs mer av detta inom den feministiska rörelsen och jag ser inget egenvärde i att knyta ”starka kvinnor” till sig. I alla fall inte om det medför att den typen av analys hamnar i fokus vilket jag är helt säker på att det skulle göra med Löwengrip. Det är viktigare att ha en relevant analys med udd mot saker en vill förändra än att alla ska vara med på tåget.

Jag förstår att det hade känts kul om Löwengrip kunde använda sin gigantiska plattform till något positivt, det tycker jag också. Däremot är det ingenting jag förväntar mig av hen, eftersom hen är borgare och verkar ha ett allmänt skevt och reaktionärt perspektiv på det mesta här i världen. Jag kan känna att det är dags att släppa förhoppningarna om denna människa, torka tårarna och gå vidare. Det känns inte konstruktivt att lägga så mycket fokus på att försöka övertyga hen. Sedan kan en såklart uppröras över idiotin i den hen skriver, som en gör med vilken människa som helst, men att reagera med besvikelse över det tycker jag är märkligt. Varför skulle Löwengrip vara vettigare än någon annan egentligen? Att en är kvinna och framgångsrik betyder inte att en har vettiga värderingar.

Jag tycker att det är läge att sluta dalta med Löwengrip och ta hen för vad hen är: en borgarbracka som är sjukt låst i sin världsbild och som dessutom troligen har mycket att förlora på att uttala feministiska värderingar, och mycket att vinna på att vara reaktionär. Det är såklart tråkigt att det finns sådana människor, men det är varken förvånande eller ett resultat av att hen ”inte har förstått” saker och ting. Jag tycker faktiskt att det är ett himla förminskande sätt att ta sig an en persons åsikter, detta ”hen borde ju egentligen veta bättre”. Jaja, det borde hen kanske men nu tycker hen såhär och då tycker jag vi ska ta hen för det och inte något annat. Att låtsas att Löwengrip är något annat än en aktiv upprätthållare av patriarkala värderingar tycker jag är att lura sig själv, och dessutom att förminska hens åsikt om saker och ting. Det enda hederliga är att se Löwengrip som den ideologiska fiende till feminismen hen är, och behandla hen som en sådan.

Read the whole story
kofish
3316 days ago
reply
Bra skrivet om Löwengrips transfobi
Göteborg
Share this story
Delete

Solving classic NES games computationally

2 Comments and 3 Shares

Dr. Tom Murphy VII gave a research paper called "The First Level of Super Mario Bros. is Easy with Lexicographic Orderings and Time Travel . . . after that it gets a little tricky," (PDF) (source code) at SIGBOVIK 2013, in which he sets out a computational method for solving classic NES games. He devised two libraries for this: learnfun (learning fuction) and playfun (playing function). In this accompanying video, he chronicles the steps and missteps he took getting to a pretty clever destination.

learnfun & playfun: A general technique for automating NES games (via O'Reilly Radar)

    


Read the whole story
kofish
3331 days ago
reply
Solving NES Games Computationally
Göteborg
Share this story
Delete
1 public comment

Pressure Cooker

15 Comments and 26 Shares

Pressure Cooker

Am I right to be afraid of pressure cookers? What's the worst thing that can happen if you misuse a pressure cooker in an ordinary kitchen?

—Delphine Lourtau

The worstthing?

Pressure cookers are dangerous.

They can explode, in a sense, but not as violently as you might fear (or hope). The pressure inside a consumer cooker doesn’t go above about two atmospheres—about the pressure inside a can of soda. Those levels can be dangerous, but they’re generally not high enough to cause the metal to violently rupture.

So what makes a pressure cooker dangerous?

Imagine a world where Pepsi is scalding hot. Now imagine that someone shakes up a can of Pepsi and sets it in front of you.

That’s the real threat from a pressure cooker: If the seal fails (or the lid is opened too early), it can spray scalding stew in all directions.

But it’s not really an explosion.

The blast couldn’t even fling the lid very far. If you mounted a rifle-style barrel on a pressure cooker, even in ideal circumstances it wouldn’t be able to fire the lid much faster than you could throw it. Any potato cannon (especially this one) could do better.

Of course, the question wasn’t about whether a pressure cooker is likely to explode. It was about what the worst thing that could happen was.

If you disable the safety valve, there are plenty of ways to produce much more dangerous pressures. You could completely fill it with water and heat it, fill it with Drano Draino and aluminum foil, or just pump in air from a compressor.

The result would depend on your pressure cooker. Chances are it would start to leak. If it didn’t, and it somehow stayed together up a few hundred atmospheres (pressures typical of scuba tank), when it finally rupturedit could easily kill you.

Even so, that’s far from the worstthing you could do with a pressure cooker.

Frankly, there are so many options it would be impossible to survey them all. But for my money, one of the most horrifying things you could do is this:

(Note: Nevertry this, for reasons which will become obvious in a moment.)

Fill the cooker with oxygen up to 5 PSI, then pump in fluorine until it starts escaping through the safety valve. Put the vessel over an open flame until it reaches 700°C (That’s °C, not °F. Yes, this will probably set off the smoke alarm.) Now, pump the hot gas over a liquid-oxygen-cooled stainless steel surface.

The procedure here is a little tricky, but if you do things right, the gas will condense into dioxygen difluoride(O2F2).

And that stuff is awful.

Ray Bradbury taught usthat paper burns when exposed to oxygen at temperatures above 451°F. Dioxygen difluoride is so volatile that it makes almost any organic substance ignite and explode at any temperature hotter than 300°F below zero.It can literally make icecatch fire.

In an article about O2F2, Chemistry blogger Derek Lowe (of the excellent In The Pipeline) used phrases like “violently hideous”, “deeply alarming”, and “chemicals that I never hope to encounter”. Another articlerefers to fluorine as “the gas of Lucifer”, and lists chemists who were poisoned or blown up while attempting to work with it.

If your house is heated by natural gas, and it happens to contain hydrogen sulfide, you could pipe some of it into your container of O2F2. In addition to a massive explosion, this will alsoproduce a cloud of hydrogen fluoride gas. Hydrogen fluoride can dissolve human tissue on contact, starting with your lungs and corneas.

As Lowe points out, the chemistry of this kind of reaction (O2F2 and sulfides) is largely unexplored.

Which gives us an answer to our question. What’s the worst thing that can happen in a pressure cooker?

Science.

Read the whole story
kofish
3331 days ago
reply
Göteborg
popular
3332 days ago
reply
Share this story
Delete
15 public comments
waxis
3320 days ago
reply
I only just caught this article today. Rather surprising coincidence for the choice of subjects.
Arizona
copyninja
3331 days ago
reply
Good one!
India
padington
3333 days ago
reply
Whats rhe worst that can happen? SCIENCE, Baby!
LeMadChef
3333 days ago
reply
XKCD's What If? Pressure Cooker
Denver, CO
MotherHydra
3333 days ago
reply
science indeed! This is so math
Space City, USA
andycwb
3333 days ago
reply
From the don't try this at home department....
windsandbreezes
3333 days ago
reply
I love what-if. Also, I am never buying a pressure cooker
Ireland
DrGaellon
3333 days ago
reply
Randall Munroe wins all the internets. All of them.
Yonkers, NY
shamgar_bn
3333 days ago
reply
"What's the worst thing that can happen in a pressure cooker?

Science."
Wake Forest, North Carolina
rclatterbuck
3333 days ago
reply
I love the shout-out.
ksteimle
3326 days ago
This was most interesting to be because I learned that he adds alt-text to the comics in these articles, too!!!
llucax
3333 days ago
reply
Epic ending.
Berlin
vmrampulla
3333 days ago
reply
Have you ever heard of the 'gas of lucifer'? Then read this from What if? #sciencewin
London

April 10, 2013

1 Comment and 4 Shares

I originally did this comic for Collapsed Wavefunction. But, I thought the world should know.
Read the whole story
kofish
3332 days ago
reply
"Proton interactions work like physics undergrads imagine love works"
Göteborg
Share this story
Delete
Next Page of Stories